ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/03/1970

הצעה לצמצום התקציב; הצבעות על תקציבי המשרדים: נשיא המדינה ולשכתו, הכנסת, משרד החקלאות והסעיפים הצמודים לו, משרד רהמ; חוק בול בטחון (תיקון מס' 3), תשל-1970; חוק בול בטחון (תיקון והארכת ההיטל)(תיקון מס' 8), תשל-1970; חוק מילווה קליטה וחסכון חובה (הארכה), תשכו-1966 (תיקון), תשל-1970; צו מס רכוש וקרן פיצויים (שינוי התוספת), תשל-1970; תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה אחרת (תיקון), תשל-1970; פטור מוסדות ממס שבח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים