ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/02/1970

ערבות מטעם המדינה למועצה לשיווק פרי-הדר; ערבות מטעם המדינה להלוואות בשטחים המוחזקים (תיקון); ערבות לפי חוק הערבויות לסחר חוץ למכתשים, מפעלים כימיים בעמ; שאלות לשר האוצר; סיכומי וועדות משנה (אישור שימוש בעודפי תקציב 1968/69 שינויים בתקציב לשנת 1969/70)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים