ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 12/05/2002

אישור צו קריאה לפי סעיף 34( ב) לחוק שירות ביטחון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים