ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 14/04/2002

צו קריאה לשירות ביטחון לפי סעיף 34 לחוק שירות ביטחון נוסח משולב התשמ"ו 1986; צו קריאה לשירות ביטחון לפי סעיף 34 לחוק שירות ביטחון נוסח משולב התשמ"ו 1986 גיזרת הצפון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים