ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 24/01/2006

צו שירות ביטחון (תפקיד שלא יחול לגביו ( סעיף 29ב(א) לחוק) (הוראת שעה) התשס"ו-2006

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים