ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 20/12/2005

סקירת סיכום וישיבת פרידה מראש אמ"ן. אלוף אהרון זאבי (פרקש); צו הסכמים קיבוציים - הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים, התשס"ו-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים