ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 19/12/2005

הצעות חוק בנושא תקופת הכהונה של ראש המטה הכללי; הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 52), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים