ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 13/12/2005

תקנות ההתגוננות האזרחית (ערכות מגן)(תיקון), התשס"ו-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים