ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 28/11/2005

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - פטור משירות למיועד לשירות ביטחון)< התשס"ה"2005 של חבר הכנסת חיים אורון הכנה לקריאה ראשונה; הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - איסור קיזוז תגמול למשרתים במילואים) התשס"ד 2004; הצעת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון)< התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים