ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 08/11/2005

הצעת חוק שירות ביטחון (הגבלות קריאה לשירות מילואים של קצין - הוראת שעה) תיקון מס' 4 התשס"ו 2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים