ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 12/07/2005

הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה תיקון מס 5 התשס"ה 2005; תקנות דחיית שירות לתלמידי שירות שתורתם אומנותם, התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים