ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 03/07/2005

פיקוד העורף

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים