ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 09/02/2005

חוק שירות ביטחון (הוראת שעה)(הצגת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים