ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 08/02/2005

הצעת חוק שירות הביטחון (הוראת שעה)(הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים