ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 11/01/2005

תקנות ההתגוננות האזרחית (ערכות מגן)(תיקון). התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים