ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 21/12/2004

הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (תיקון מס 8), התשס"ה-2004; הצעת חוק שירות ביטחון (הגבלות קריאה לשירות מילואים של קצין הוראת שעה) תיקון מס 3 התשס"ה 2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים