ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 23/11/2004

הצעה לסדר; תקנות שירות ביטחון (קביעת תפקידים לשירות נשים בהתנדבות) (תיקון), התשס"ה-2004; צו הסכמים קיבוציים הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסויימים התשס"ה 2004; Foreign and Defense Committee - Mr. Terry Larsen

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים