ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 03/11/2004

תקנות ההתגוננות האזרחית (ערכות מגן) (תיקון), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים