ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 07/07/2004

הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 47), הורדה מדרגה עקב חיוב בבית משפט.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים