ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 05/07/2004

דיווח שוטף על מצב הייצוא הביטחוני.; פסיקת בג"ץ לגבי גדר ההפרדה.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים