ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 17/06/2004

פתיחה - עיקרי המלצות דוח ועדת שטייניץ בנוגע למערך המודיעין, בעקבות האתגרים החדשים; המושב הראשון: האתגרים החדשים - הטק"ק, הנב''ק, יציבות משטרים והטרור העולמי - העומדים בפני מערך המודיעין הישראלי : אלוף (מיל.) פרופ' יצחק בן-ישראל; מושב שני - אתגרי המודיעין העתידיים והתייחסות לממצאי הדוח: נציג אגף המודיעין בצה"ל. אתגרי המודיעין העתידיים והתייחסות לממצאי הדוח :סגן ראש המוסד; מושב שלישי - תפיסת ראש המועצה לביטחון לאומי את מיקום המל"ל בתהליך קבלת ההחלטות והביטוי החוקי, הקיים והנדרש, לתפיסה זו: ראש המל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים