ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 10/05/2004

דוח שנתי מס' 32 של נציב קבילות החיילים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים