ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 17/03/2004

הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (תיקיו מס' 14), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים