ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 02/02/2004

סקירת שר החוץ סילבן שלום; צו שירות ביטחון (שירות מוכר להשגת יעדים ביטחוניים לאומיים) התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים