ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 19/01/2004

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 13)(גיל מינימלי לגיוס), התשס"ד-2004; הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 41). התשס"ד-2004; הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 38), התשס"ד-2004; תקנות שירות הביטחון (חבות אנשי מילואים)(תיקון), התשס"ד-2003; צו הסכמים קיבוציים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים