ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 25/12/2003

הצעת חוק שירות ביטחון (הגבלות קריאה לשירות מילואים של קצין - הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשס"ד-2003; סיור לפרויקט טנק המרכבה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים