ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 27/10/2003

חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 45)(מינוי סגן לפרקליט צבאי והעברת סמכויות פרקליט צבאי לסגנו), התשס"ג - 2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים