ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 30/07/2003

צו שירות ביטחון (קביעת שירות מוכר לפי סעיף 26א לחוק) (תיקון) התשס"ג-2003; הרכבי ועדות משנה - עדכון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים