ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 29/07/2003

תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל (אות מלחמת ההתשה - קביעת אזרחים זכאים); דיון בהחלת דיון רציפות הדיון בהצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 41)(הדין המשמעתי); צו שירות ביטחון (תיקון מס' 26א לחוק). התשס"ג-2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים