ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 03/06/2003

"דיון מהיר" בהצעתו של חבר הכנסת וילן בנושא: בעיית האבטחה של מתנחלים קיימות ובמאחזים חדשים שהוקמו; סקירת הרמטכ"ל לגבי ההיבטים של היערכות צה"ל והערכותיו נוכח מפת הדרכים.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים