ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 27/05/2003

משמעות מפת הדרכים בהיבט הסיכויים והסיכונים.; תכנית הפעולה של הממשלה אל מול מפת הדרכים בדגש על מעמד 14 ההערות שהגישה ישראל למפה ובפרט עניין השמטת עקרון הפירוז של המדינה הפלשתינית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים