ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 20/05/2003

אישור הרכב ועדת המשנה לחקיקה; אישור מינויו של חה"כ אריה אלדד כמ"מ בוועדת המשנה לתפיסת הביטחון; סקירת ראש אמ"ן אלוף אהרן זאבי פרקש

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים