ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 29/04/2003

השלכות המלחמה בעיראק ותוצאותיה על תפיסת הביטחון ועל תכניות העבודה של צה"ל מול תרחישי ייחוס העשויים להתעדכן; הערכות צה"ל והיערכותו בתחום פריסת הכוחות ומתן מענה לאתגרים הצפויים בזירה הפלשתינית נוכח הפרסום הקרוב של מפת הדרכים וההשלכות הנובעות מכך; תשובות והתייחסות לשאלות ולהערות חברי הוועדה.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים