ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 02/03/2004

היערכות מדינית הסברתית נוכח הגורמים הבאים : א. האיסלאם הרדיקלי; ב. הקשר שבין האנטישמיות ברחבי אירופה של ימינו לבין תפיסת השואה: ג. תרגום האנטישמיות למעשים והתבטאויות אנטי-ישראליות; מידת השפעת הניסיונות למיגור האנטישמיות מצד שלטונות שונים באירופה על היחס כלפי יהודים בארצות אירופה ועל יחסם כלפי ישראל; דיון בהצעה לסדר היום בנושא: מחאת שגרירינו בשבדיה על "מיצג האמנות" המשבח מתאבדת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים