ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 14/02/2001

הצעת חוק שירות נתוני אשראי, התשנ"ח-1997; הצעת חוק מתן מידע על יכולת הפרעון של עוסק, התשנ"ח-1997

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים