ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 23/05/2000

הצעת חוק שירות נתוני אשראי, התשנ"ח-1997; הצעת חוק מתן מידע על יכולת הפרעון של עוסק, התשנ"ח-1997

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים