ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 12/03/2002

תיקונים בתקנון הבורסה; תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו), התשס"ב-2001

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים