ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 01/11/2000

תקנות להשקעות משותפות בנאמנות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים