ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 03/10/2000

תקנות ני"ע (פרטי מסמך רשום, מבנהו וצורתו), התשס"א-2000; תקנות ני"ע (דוחות תקופתיים ומידיים של תאגיד חוץ)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים