ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 26/07/2000

תקנות נ"יע (הצעה פרטית של ני"ע בחברה רשומה), התש"ס-2000

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים