ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 18/07/2000

הצעת תיקון לחוק ני"ע (תיקון מס' 21)(רישום כפול); תקנות ני"ע

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים