ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 16/05/2000

רישום כפול; סעיף 22ב' לחוק השקעות משותפות בנאמנות; תקנות ני"ע

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים