ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 27/03/2000

הצ"ח ניירות ערך (תיקון מס' 20), התש"ס-2000

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים