ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 23/02/2000

דיון סעיף 22 לחוק השקעות משותפות בנאמנות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים