ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 01/01/2001

חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002, חוק דחיית שירות ביטחון לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (הוראת שעה), התשס"א-2001, חוק שירות ביטחון (מיועד לשירות ביטחון שתורתו אומנותו) (הוראת שעה), התשס"א-2001

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים