ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 30/11/1999

תקנות חוק החברות (מיזוג), התש״ס-1999; תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש''ס 1999

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים