ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 24/01/2000

קריטריונים למדידת שטח לצורך ארנונה; קריטריונים להוספת 1.2% לארנונה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים