ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 13/03/2002

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46, לפקודת מס הכנסה ולעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין; מכתב שר האוצר מיום י"ד בשבט התשס"ב (27.1.2002), מס' 737922/02

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים