ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 04/12/2001

אישור מוסדות ציבור לענין סעיף 46 לפמ"ה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין; אישור מוסדות ציבור לענין סעיף 46 לפמ"ה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים