ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 02/05/2001

אישור עמותות לפי סעיף 46; דיון עקרוני באישור עמותות המקבלות גם השתתפות תקציבית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים